วารสารรุ่น กองทุนสวัสดิการรุ่น ภาพกิจกรรมรุ่น  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ฟรี Counter

  ความคืบหน้างานเลี้ยงรุ่น 317

                 ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงรุ่นอาจเงียบไปบ้าง แต่คณะกรรมการ ไม่ได้อยู่เฉย ยังคงประสานงานกันตลอดเวลา   จึงขอแจ้งสมาชิกให้ทราบความคืบหน้าดังนี้
                ๑.วันเวลาและสถานที่ไม่เปลี่ยนแปลง( ๖ ธ.ค.๕๗ )
                ๒.บัดนี้ได้จองโรงแรมและทำสัญญาพร้อมวางมัดจำไว้เรียบร้อย
                ๓.หากเพื่อนที่มีศักยภาพ (ทั้งเป็นบุคคล/เป็นคณะ) มีความประสงค์จะสนับสนุนเจ้าภาพ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ลดหย่อนค่าใช้จ่าย (ของผู้มาร่วมงาน )โปรดแสดงความจำนงค์ไปที่ พ.ท.บุญทิมฯ 0850379657(เท่านั้น) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อความชัดเจน และจะได้แจ้งสมาชิกทราบ ทางเว็บ/วารสารฉบับหน้าต่อไป
                ๔.ขอรบกวนเพื่อนๆที่เป็นแกนนำแต่ละพื้นที่รวบรวบรายชื่อเพื่อนๆที่แสดงความประสงค์จะ  ไปร่วมงานและแจ้ง คณะกรรมการทราบเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น (คณะกรรมการจะประสานโดยตรงอีกด้วย)
                ๕.งานนี้จะสำเร็จได้ด้วยอาศรัยความร่วมมือ ๓๑๗ และครอบครัวทุกคนครับ ขอบคุณมากๆ 
จัดทำโดย :::: พ..ทวี เหมือนสมัย (ร้อย.๗) โทร. 089-0912514
E-mail : twe_2496@hotmail.co.th
::::  ncoweb@gmail.com